Hyppää sisältöön

Yleiset matkakortti- ja matkustusehdot

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan 01. toukokuuta 2019 jälkeen myytäviin, Salon kaupungin liikkeelle laskemiin Waltti-matkakortteihin, Waltti-mobiililippuun ja kertalippuun, niihin ladattaviin lipputuotteisiin, sekä näiden käyttöön joukkoliikenteessä. Ehtojen noudattaminen on edellytys Salon kaupungin ja asiakkaan jatkuvalle asiakassuhteelle.

2. Kortinomistajan ja – haltijan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu

2.1 Waltti-matkakortin hankinta

Salon kaupungin Waltti-matkakortti hankitaan alueen palvelupisteestä. Kortista veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukainen korttimaksu.

Asiakkaan velvollisuutena on tutustua Salon kaupungin joukkoliikenteen yleisiin matkakortti- ja matkustusehtoihin ennen kortin hankkimista. Matkakortin luovutuksen yhteydessä asiakkaan ja Salon kaupungin välille syntyy asiakassuhde, joka on voimassa, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Asiakassuhteen säilymiseksi asiakkaan on noudatettava näitä ehtoja.

2.1.1 Henkilökohtainen Salon kaupungin joukkoliikenteen Waltti-matkakortti

Henkilökohtaisen Salon kaupungin Waltti-matkakortin voi hankkia kuka tahansa. Kortin hankinnan yhteydessä asiakkaan henkilöllisyys kuitenkin tarkastetaan.

Alaikäiselle tai ei-täysivaltaiselle henkilölle voidaan myydä oma matkakortti ja lippuja ilman huoltajan tai edunvalvojan suostumusta. Mikäli alaikäisellä henkilöllä ei ole kuvallista henkilöllisyystodistusta, on hänen esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestään (esim. Kela-kortti). Alaikäinen tai vajaavaltainen henkilö vastaa näiden ehtojen täyttymisestä yhdessä huoltajansa tai edunvalvojansa kanssa.

Henkilökohtaisen Waltti-matkakortin voi hankkia myös toiselle henkilölle. Tällöin on esitettävä valtakirja henkilöltä, jolle kortti hankitaan sekä oma henkilöllisyystodistus. Valtakirjan voi noutaa palvelupisteestä tai tulostaa joukkoliikenteen verkkosivuilta. Valtuutetulla ei tarvitse olla omaa matkakorttia, mutta myös hänestä kerätään tiedot asiakasrekisteriin. Valtuuttaja eli kortin omistaja on yksin vastuussa näiden ehtojen täyttymisestä, mikäli hän on täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö.

Asiakkaan tiedot tallennetaan Salon kaupungin matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjä on Salon kaupunki. Tietosuojalain (1050/2018) 10§:n mukainen rekisteriseloste löytyy palvelupisteestä sekä Salon kaupungin joukkoliikenteen verkkosivuilta. Tarkemmat tiedot asiakasrekisteristä kappaleessa 3.3.

Henkilökohtaiselle Salon kaupungin Waltti-matkakortille voidaan ladata kaikkia haltijakohtaisia lippuja ikäryhmäperusteisesti sekä henkilökohtaisia tietyin ehdoin myönnettyjä, erityisiä etuuksia sisältäviä lippuja. Jos henkilökohtaista matkakorttia käyttävän asiakkaan oikeus hänelle myönnettyyn erityiseen etuuteen muuttuu, on hänen velvollisuutenaan käydä muuttamassa ko. tieto matkakortille palvelupisteessä.

Ikäryhmän muuttuessa kortti on päivitettävä palvelupisteessä.

2.1.2 Haltijakohtainen Salon kaupungin joukkoliikenteen Waltti-matkakortti

Haltijakohtaisen Waltti-matkakortin voi hankkia yritys, yhteisö tai yksityishenkilö. Haltijakohtaisten matkakortin hankkijan ollessa yksityishenkilö ei hankkijan tietoja kerätä asiakasrekisteriin.
Haltijakohtaiselle matkakortille tallennetaan ikäryhmä, joka ei muutu. Matkakortille voidaan ladata ikäryhmäperusteisesti haltijakohtaisia lippuja.

2.1.3 Yritys- ja yhteisökohtainen Waltti-matkakortti

Waltti-matkakortin voi hankkia Y-tunnuksen omaava yritys tai yhteisö. Matkakortti on haltija- ja ikäryhmäkohtainen ja sille voidaan ladata haltijakohtaisia lipputyyppejä. Yrityksen tai yhteisön tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin.

2.1.4 Mobiilippu

Lippu on ostettavissa Waltti-mobiililippusovelluksella ja sen on oltava puhelimessa ennen liikennevälineeseen nousua. Asiakkaan tulee myös varmistaa, että puhelimen kello on oikeassa ajassa.
Liikennevälineessä lippu näytetään kuljettajalle tai ajoneuvolaitteelle, mikäli ko. laite pystyy lukemaan mobiililipun QR-koodin.

Lipulla voi matkustaa lipussa näkyvän voimassaoloajan ja sillä voi vaihtaa toiseen linjaan voimassaoloajan kuluessa. Voimassaoloaika näkyy lippunäytön oikeassa alareunassa. Mikäli puhelimen kello on väärässä ajassa tai sovellus on suljettu ja puhelimella ei ole verkkoyhteyttä, ajan tasalla olevaa lippua ei voida näyttää. Tällöin lippu ei kelpaa.

Voimassaolon päätyttyä lipulla voi matkustaa matkan loppuun siinä liikennevälineessä, jossa lipun voimassaolo on päättynyt.

Lipun voi maksaa Visa tai MasterCard-maksukorteilla sekä yleisimmillä pankkikorteilla.

2.1.5 Kertalippu

Ajoneuvosta voi ostaa paperisen kertalipun, jolla voi matkustaa ja vaihtaa vapaasti Salon kaupungin sisäisessä liikenteessä lipun voimassaoloaikana. Voimassaoloaika tulostetaan lippuun.

2.2 Matkakortin säilyttäminen ja käyttöikä

Salon kaupungin Waltti-matkakortille annetaan viiden (5) vuoden käyttötakuu ostohetkestä alkaen. Kortin teknisen käyttöiän (tällä hetkellä 8 vuotta) päättymisen jälkeen korttia ei voi käyttää matkan maksamiseen, mutta asiakas voi yhden vuoden ajan siirtää kortille jääneen arvon uuteen matkakorttiin. Arvon siirto uudelle kortille tehdään joukkoliikenteen palvelupisteessä. Mikäli arvoa ei vuoden sisällä siirretä uudelle kortille, arvo kirjataan alas.

Kortinomistaja tai – haltija sitoutuu säilyttämään korttiaan huolellisesti käyttötakuun ajan. Kun matkakortin käyttö lopetetaan, se palautetaan palvelupisteeseen hävitettäväksi.

Matkakortti kestää normaalit käyttöolosuhteet. Korttia ei saa muuntaa eikä monistaa, leikata, taittaa tai rei’ittää. Takuuaikana ilman asiakkaan omaa huolimattomuutta vioittunut matkakortti voidaan vaihtaa veloituksetta uuteen joukkoliikenteen palvelupisteen toimesta. Uudesta kortista voidaan takuuaikana periä olemassa olevan hinnaston mukainen korttimaksu, jos voidaan todeta, ettei matkakortti ole säilytetty riittävän huolellisesti tai sitä on vioitettu tahallisesti.

2.3 Matkakortin käyttötietojen selvittäminen

Asiakas voi pyytää henkilökohtaista matkakorttiaan koskevan tapahtumahistorian tiettyjen lippujen ja latauksien osalta yhden (1) vuoden ajalta palvelupisteestä. Henkilöllisyys on todistettava. Asiakkaalla ei tarvitse olla matkakorttia mukanaan.

Haltijakohtaisen matkakortin käyttötiedot annetaan kortinhaltijalle. Matkakortti on oltava mukana palvelupisteessä.

Matkakortin tapahtumien tulostamisesta voidaan periä hinnaston mukainen palvelumaksu.

2.4 Matkakortin käyttäminen

Waltti-matkakorttiin ladatulla kausilipulla voi maksaa matkat Salon kaupungin sisäisessä joukkoliikenteessä. Waltti-matkakortin voimassaoloaika alkaa, kun se ensimmäisen matkan alkaessa luetaan linja-autossa.

Matkustaakseen asiakkaalla on oltava matkakortillaan matkaan oikeutettava, voimassaoleva lippu. Ilman voimassaolevaa lippua matkustavalta peritään kertalipun hinta.

Matkakortti on luettava kortinlukijassa aina ajoneuvoon noustessa. Lipuissa on vaihto-oikeus, jonka voimassaolo tarkastetaan käyttämällä matkakortti kortinlukijassa. Jos ajoneuvossa oleva kortinlukija ei toimi, matkustajan on pyydettävä kuljettajaa tarkastamaan matkakortissa olevat lipputiedot tai vaihto-oikeus tämän ajoneuvolaitteelta. Jos kuljettajankaan laite ei toimi, matkasta ei peritä maksua. Jos vika on matkakortissa, matkasta ei peritä maksua ja asiakkaan on mahdollisimman pian vaihdettava matkakortti uuteen palvelupisteessä.

Kuljettaja voi periä asiakkaalta kertalipun hinnan, mikäli hän voi todeta, että viallisella matkakortilla yritetään matkustaa toistuvasti.

Henkilökohtaista, matkakortille ladattua lippua voi käyttää vain kortinomistaja, jonka on pyynnöstä esitettävä kuljettajalle luotettava selvitys henkilöllisyydestään. Lasten tai nuorten matkakorttia käyttävän on esitettävä pyydettäessä luotettava selvitys iästään kuljettajalle.
Matkakortin saa luovuttaa samaan tai alempaan ikäryhmään kuuluvan toisen henkilön käyttöön, mikäli kortilla on haltijakohtainen, käyttäjälle soveltuva lippu.
Matkakorttiin ladatulla arvolla voi maksaa usean (1-31 henkilöä) samaan asiakasryhmään kuuluvan henkilön matkan.

Matkakortin voi ladata joukkoliikenteen palvelupisteessä, Waltin verkkokaupassa sekä linja-autoissa.
Matkakortin lataamisesta voidaan periä myyntipistekohtainen myyntipalkkio. Matkakortille voi ladata yhden lipun tai lippuyhdistelmiä (esim. kausilippu ja arvolippu). Matkakortin lipputuotteen voimassaolo alkaa ensimmäisestä leimauksesta. Voimassaolevan, aktiivisen lipputuotteen aikana kortille voi ladata myös toisen kausiluonteisen (samanlaisen) lipputuotteen. Odottavan lipputuotteen kausi lähtee voimaan vasta, kun voimassa oleva lippu on käytetty loppuun.

2.5 Matkakortin väärinkäyttö

Kuljettajalla on oikeus periä matkakortin väärinkäyttäjältä voimassa olevan hinnaston mukainen kertamaksu.

Jos henkilökohtaisen matkalipun sisältävä henkilökohtainen matkakortti on luovutettu toisen henkilön käyttöön tai alemman ikäryhmän henkilökohtainen tai yritys- ja yhteisökohtainen matkakortti ylempään ikäryhmään kuuluvan käyttöön, on kuljettajalla oikeus ottaa matkakortti haltuun matkustajalta. Haltuun otettuja matkakortteja voi tiedustella palvelupisteestä, jonne ne toimitetaan aikaisintaan kolmen (3) vuorokauden kuluessa haltuunotosta. Henkilöllisyys on todistettava korttia noudettaessa. Vastuu väärinkäytöstä johtuvista menetyksistä tai muista vahingoista on kortinomistajalla. Hallussapitoajasta ei makseta korvauksia.

Jos alemman ikäryhmän haltijakohtainen matkakortti on annettu ylempään ikäryhmään kuuluvan käyttöön, on kuljettajalla oikeus periä matkustajalta kertamaksu. Matkakortti jää matkustajan haltuun.

2.6 Matkakortin sulkeminen katoamistapauksessa

2.6.1 Henkilökohtainen Waltti-matkakortti

Matkakortin katoamisesta ilmoitetaan palvelupisteeseen, jossa se voidaan sulkea. Asiakkaan on tällöin ilmoitettava henkilötunnuksensa. Tietoturvallisuuden vuoksi suositellaan, että ilmoitus tehdään henkilökohtaisesti paikan päällä tai puhelimitse (ei esim. kirjeellä, sähköpostitse tai faksilla). Näin turvataan myös sulkemisen ajantasaisuus. Mikäli asiakkaalla on useita matkakortteja, on palvelupisteelle kerrottava myös matkakortin numero tai muutoin selvitettävä, mikä korteista halutaan sulkea (identifiointi esim. kortilla olevan lipputyypin perusteella). Matkakortti asetetaan sulkulistalle, joka lähetetään palveluntarjoajien laitteille sähköisesti. Suljettua matkakorttia ei voi enää käyttää matkustamiseen.

Linja-auton kortinlukija antaa hälytyksen, jos suljettua korttia yritetään käyttää. Suljetun matkakortin tilalle voi ostaa korvaavan matkakortin, jolle suljetulla matkakortilla olleet liput voidaan siirtää. Lipputiedot tarkistetaan matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteristä. Lippujen siirtämisestä peritään voimassaolevan hinnaston mukainen käsittelymaksu ja uudesta matkakortista veloitetaan korttimaksu. Uudella korvattu, suljettu matkakortti poistetaan käytöstä. Mikäli asiakas löytää suljetun, uudella korvatun matkakorttinsa, vanha kortti toimitetaan palvelupisteeseen hävitettäväksi.

Varastetuksi ilmoitettua matkakorttia käsitellään kuten kadonnutta matkakorttia. Kadonneen tai varastetun matkakortin korttimaksua ei hyvitetä.

2.6.2 Haltijakohtainen Waltti-matkakortti

Haltijakohtaisen matkakortin käyttö vastaa käteisen rahan hallussapitoa ja käyttöä. Haltijakohtaisia matkakortteja ei voi sulkea, eikä niissä olevia lippuja voi siirtää toiselle kortille. Salon kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan kadonneella tai varastetulla haltijakohtaisella matkakortilla olevia lippuja. Kadonneen tai varastetun matkakortin korttimaksua ei hyvitetä.

2.6.3 Yritys- ja yhteisökohtainen Waltti-matkakortti

Yritys- ja yhteisökohtainen matkakortti on haltijakohtainen ja ikäryhmäperusteinen. Matkakortin käyttö vastaa käteisen rahan hallussapitoa ja käyttöä. Haltijakohtaisia matkakortteja ei voida sulkea, eikä niillä olevia lippuja voi siirtää toiselle kortille. Salon kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan kadonneella tai varastetulla haltijakohtaisella matkakortilla olevia lippuja. Kadonneen tai varastetun matkakortin korttimaksua ei hyvitetä.

2.7 Reklamaatiot ja selvityspyynnöt

2.7.1 Viallinen matkakortti

Salon kaupungin Waltti-matkakortille annetaan viiden (5) vuoden käyttötakuu ostohetkestä alkaen. Tänä aikana ilman asiakkaan omaa huolimattomuutta vioittunut matkakortti voidaan vaihtaa veloituksetta uuteen palvelupisteessä. Vioittuneella matkakortilla olevat liput voidaan siirtää uuteen korttiin edellyttäen, että matkakortin sisältö voidaan selvittää matkakorttijärjestelmästä. Korttinumeron on oltava luettavissa matkakortista tai muusta korttia koskevasta tositteesta (esim. korttihistoria).

Uudesta kortista voidaan takuuaikana periä voimassa olevan hinnaston mukainen korttimaksu ja lippujen siirtämisestä uuteen korttiin käsittelymaksu, jos voidaan todeta, ettei matkakorttia ole säilytetty riittävän huolellisesti tai sitä on vioitettu tahallisesti.

Korttia uusittaessa viallinen kortti on luovutettava palvelupisteelle hävitettäväksi. Vioittuneen matkakortin korttimaksua ei hyvitetä. Jos asiakas ei halua hankkia uutta matkakorttia, viallisella matkakortilla olleet liput käsitellään tarpeettomina, kuten kappaleessa 2.7.2 on esitetty.

2.7.2 Lippujen palautus tarpeettomana

Asiakkaalle voidaan palvelupisteessä palauttaa henkilökohtaiselle matkakortille ladattuja tarpeettomia lippuja muuttuneen elämäntilanteen vuoksi. Asiakkaalla on oltava mukanaan matkakortti sekä henkilöllisyystodistus. Palautuksen arvo lasketaan lipun lataushetkellä voimassa olleen taksan mukaisena.

Palautus tehdään:
• maksamalla arvolipun saldo asiakkaalle käteisenä
• maksamalla asiakkaalle aloittamattoman kausiluonteisen lipun hinta käteisellä.

Kun asiakas palauttaa lippuja elämäntilanteen muutokseen (esim. pitkäaikainen sairaalahoito, sairaus tai työttömyys) perustuen, voidaan ottaa huomioon myös matkakortilla käytön estymisen alkamishetkellä olleet liput. Asiakkaan on tällöin esitettävä riittävä näyttö lipun käyttöesteen syntymisestä. Kuolemantapauksessa henkilökohtaisessa matkakortissa jäljellä olevat liput voi palauttaa asiakkaan lähiomainen tai kuolinpesä.

Palautuksesta peritään aina voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelymaksu. Mikäli palautuksesta maksettava arvo on pienempi kuin käsittelymaksu, lippuja ei voi palauttaa. Haltijakohtaiselle matkakortille ladattuja lippuja ei voi palauttaa.

2.7.3 Virheelliset lippulataukset

Virheelliset lippulataukset on pyrittävä ensisijaisesti ja välittömästi korjaamaan siinä latauspisteessä, jossa virhe on tapahtunut. Jos korttia on käytetty latauksen jälkeen, korjaus voidaan tehdä vain joukkoliikenteen palvelupisteessä. Tällöin korjauspyyntö käsitellään joukkoliikenteen palvelupisteessä Salon kaupungin liikennepalveluiden ohjeiden mukaisesti.

Jos voidaan todeta, että virheellinen lippulataus johtuu asiakkaan omasta virheestä tai huolimattomuudesta, käsitellään lippu tarpeettomana, kuten kappaleessa 2.7.2 on esitetty. Jos voidaan todeta, että virheellinen lippulataus johtuu palveluntarjoajan virheestä, käsitellään lippu tarpeettomana kuten kappaleessa 2.7.2 on esitetty, mutta käsittelymaksua ei peritä. Korjauspyyntö on tehtävä kahden kuukauden (2) kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

2.7.4 Virheelliset arvolippuveloitukset

Virheellisesti tai erehdyksessä tehdyt arvolippuveloitukset voidaan palauttaa matkakortille tai hyvittää käteisellä palvelupisteessä. Asiakkaan on virheen sattuessa pyydettävä kuljettajalta korttihistoria, johon tämä merkitsee virheellisen tapahtuman. Tosite ja matkakortti on esitettävä palvelupisteessä.
Korjauspyynnöt virheellisistä arvolippuveloituksista on tehtävä kahden kuukauden (2) kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Korjauspyynnöt käsitellään palvelupisteessä Salon kaupungin liikennepalveluiden ohjeiden mukaisesti.

2.7.5 Muut selvityspyynnöt ja hyvitykset

Muut matkakorttiin ja matkustukseen liittyvät selvityspyynnöt on tehtävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Selvityspyynnöt käsitellään joukkoliikenteen palvelupisteessä Salon kaupungin liikennepalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti. Selvityspyyntöä tehdessä on kortinomistajan tai -haltijan osoitettava henkilöllisyytensä sekä esitettävä asianmukaiset tositteet tapahtuman oikeellisuuden todistamiseksi. Jos on itse estynyt asioimaan palvelupisteessä, voi valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asian puolestaan. Salon kaupunki ei vastaa hyvityspyynnöistä aiheutuneista välillisistä kustannuksista.

Jos hyvityshakemus ja/tai reklamaatio hyväksytään, asiakkaalle voidaan laskea hyvityksiä aloittamattomien kausiluonteisten lippujen sekä käyttämättömien lippujen osalta kuten kappaleessa 2.7.2 on esitetty tai takautuvasti.

• käytettyjen arvolippujen osalta kulloinkin voimassa olleen taksan mukaisena ja
• käytettyjen kausiluonteisten lippujen osalta lataushetkellä voimassa olleen taksan mukaisena.

Jos takautuva hyvityshakemus johtuu lipun käytön estymisestä (yli neljätoista (14) vuorokautta, esim. pitkäaikainen sairaalahoito, sairaus) tiettynä ajanjaksona lipun voimassaoloaikana, voidaan asia käsitellä vain niiden lippujen osalta, joista käyttötiedot voidaan selvittää (arvolippu tai kausiluonteinen lippu, jossa matkojen määrä on sidottu voimassaoloaikaan). Asiakkaalle koitunut kausilipun arvon menetys lasketaan järjestelmässä jakamalla kausituotteen hinta kausituotteen pituudella ja kertomalla tulos käyttämättä jääneillä vuorokausilla.

Käsittelymaksu peritään, jos hyvitysperuste johtuu asiakkaan omasta virheestä, huolimattomuudesta tai lipun käytön estymisestä (yli neljätoista (14) vuorokautta, esim. pitkäaikainen sairaalahoito, sairaus). Jos hyvitysperuste johtuu palveluntarjoajan virheestä, käsittelymaksua ei peritä. Mikäli hyvityksestä tai palautuksesta maksettava arvo on pienempi kuin käsittelymaksujen summa, lippuja ei hyvitetä eikä niitä voi palauttaa.

Korttimaksuja ei hyvitetä. Laajan, esimerkiksi bussiliikennettä koskevan lakon osalta annetaan erilliset hyvittämisohjeet. Liikennehäiriö, esimerkiksi vuoron tai sen osan puuttuminen tai etuajassa tai myöhässä tuleminen eivät oikeuta korvauksiin. Hyvitystä voidaan maksaa tapauskohtaisesti harkinnan mukaan Salon kaupungin liikennepalveluille osoitetun hakemuksen perusteella.

2.8 Matkakortin ja asiakassuhteen lopettaminen

Kortinomistajalla on milloin tahansa oikeus lopettaa matkakorttinsa ja asiakassuhteensa. Asiakkuuden lopettaminen ja matkakortin poistaminen tehdään aina joukkoliikenteen palvelupisteessä. Kortinomistajan on tällöin todistettava henkilöllisyytensä. Jos kortinomistaja palauttaa henkilökohtaisen matkakorttinsa, on hänellä oikeus lunastaa kortilla olevat liput. Lunastettavat liput käsitellään tarpeettomina, kuten kappaleessa 2.7.2 on esitetty.

Jos on itse estynyt asioimaan palvelupisteessä, voi valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asian puolestaan. Kuolemantapauksessa henkilökohtaisella matkakortilla jäljellä olevat liput voi lunastaa asiakkaan lähiomainen tai kuolinpesä. Lunastuksesta peritään aina voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelymaksu.

Lippuja ei voi lunastaa:
• jos lunastettava arvo on pienempi kuin käsittelymaksu,
• jos matkakortteja ei palauteta tai
• jos matkakortti on haltijakohtainen.

Korttimaksuja ei hyvitetä.

Salon kaupungin joukkoliikenteellä on oikeus päättää asiakassuhde, mikäli asiakkuuden ehdot eivät ole täyttyneet. Asiakassuhteen säilymiseksi on asiakkaan noudatettava Salon kaupungin joukkoliikenteen yleisiä matkustus- ja matkakorttiehtoja. Asiakkuuden päättyessä asiakastiedot poistetaan heti, jollei muut lainsäädännölliset velvoitteet estä tietojen poistamista. Tietojen poistamisen jälkeen reklamointi, hyvitykset tai virhetilanteiden selvittäminen ei ole enää mahdollista. Rekisterin sisältämät tiedot on lueteltu yksityiskohtaisesti rekisteriselosteessa.

3. Salon kaupungin joukkoliikenteen velvollisuudet, vastuu ja oikeudet

3.1 Waltti-matkakortin myyminen

Salon kaupunki myy Waltti-matkakortteja kappaleessa 2 kerrotuin ehdoin. Haltijakohtaisille sekä yritys- ja yhteisökohtaisille matkakorteille voidaan ladata vain haltijakohtaisia lippuja ikäryhmäperusteisesti.
Henkilökohtaiselle matkakortille voidaan myydä henkilökohtaisia lippuja tietyin ehdoin.

3.2 Maksut ja etuudet

Salon kaupungilla on oikeus periä asiakkaalta palvelupisteessä ja verkkosivuilla nähtävillä olevan, kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset maksut, joita lippujen maksujen lisäksi ovat:

• matkakortin korttimaksu
• matkakortin latauksesta perittävä myyntipalkkio
• lippujen palauttamisesta, lunastamisesta ja siirtämisestä perittävä käsittelymaksu
• käsittelymaksu muista matkakorttiin liittyvistä selvittelyistä.

Myyntipisteillä mukaan lukien linja-autot, on oikeus periä lataamisesta hinnastonsa mukainen myyntipalkkio.

Salon kaupungilla on oikeus muuttaa hinnastoaan. Palveluhinnaston muutos, jolla Salon kaupungin joukkoliikenteen korttiehtoihin lisätään lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva maksu, tai jolla hinnastossa jo olevaa maksua tai palkkiota korotetaan, tulee voimaan erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Palveluhinnaston muutoksista tiedotetaan Salon kaupungin internetsivuilla sekä Salon kaupungin kaupunkitiedotteessa. Lisäksi taksamuutoksista tiedotetaan kaupungin sähköisissä viestintäkanavissa ja Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelupisteessä.

3.2.1 Opiskelijoiden etuudet

Kelan toisen asteen koulumatkatukeen oikeutetut opiskelijat voivat ostaa Kelan tukeman kausilipun. Mikäli Kelan koulumatkatukeen oikeutettu opiskelija tarvitsee yhdensuuntaiseen opiskelumatkaansa kahden tai useamman eri palveluntuottajan matkakorttia (esimerkiksi Matkahuolto ja Waltti) on jokaisesta kortista maksettava opiskelijan omavastuu-osuus. Opiskelijalla pitää olla jokaisen palveluntuottajan koulumatkatukikorttia varten oma ostotodistus. Opiskelijan pitää ilmoittaa Kelalle koulumatkatukea hakiessaan, jos koulumatkaa varten on tarve usean eri palveluntuottajan matkakorteille. Kela hyvittää opiskelijalle 43 euroa ylittävän osuuden omavastuusta jälkikäteen.
Salon kaupungin joukkoliikenteessä ei ole muita opiskelijaetuuksia.

3.2.2 Senioreiden etuudet

Salon kaupungin joukkoliikenteellä ei ole erillisiä seniorietuuksia.

3.2.3 Vammaispalvelulain perusteella myönnettävä etuus

Vaikeavammaisten matkustajien saattajat ovat oikeutettuja ilmaiseen matkaan ilman lippua. Parhaiten saattajaoikeus voidaan osoittaa eurooppalaisella vammaiskortilla, jossa on A-merkintä. Kortin omistaja maksaa matkansa normaalisti.

Salon kaupungin joukkoliikenteessä ei ole muita vammaispalvelulain perusteella myönnettäviä etuuksia.

3.2.4 Veteraanien etuudet

Veteraanilippu on tarkoitettu sotiemme veteraaneille. Veteraanilippu on maksuton, ja sillä voi matkustaa veloituksetta Salon kaupungin joukkoliikenteessä aktivoimishetkestä 365 vuorokautta. Ensimmäisen kortin saaminen edellyttää yhteydenottoa vanhuspalvelun palveluohjaajaan, joka myöntää ostoluvan. Ostolupaa vastaan kortti voidaan noutaa joukkoliikenteen palvelupisteestä. Veteraanin kausituote tulee käydä lataamassa kortille vuosittain joukkoliikenteen palvelupisteessä. Kortti oikeuttaa myös maksuttomaan matkustukseen kaupungin palveluliikenteessä.

3.2.5 Koululaisten etuudet

Koululaislippu on voimassa lukuvuoden aikana koulupäivisin klo 06:00 – 18:00 ja oikeuttaa päivittäin kahteen vaihdolliseen matkaan kodin ja koulun välillä. Matkakortti annetaan koulusta oppilaille, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan koulumatkaan linja-autolla. Matkakortti on oppilaalle henkilökohtainen. Kortteja ei kerätä pois lukuvuosien välissä ja oppilas on velvollinen säilyttämään koululaiskorttiaan asianmukaisella tavalla.

Jos oppilas kadottaa kortin, hänen tai huoltajansa tulee ilmoittaa kadonneesta kortista viipymättä koululle tai koulukuljetuskoordinaattorille (koulukuljetukset@salo.fi). Koululta oppilas saa mukaansa ostoluvan uudelle kortille, jonka oppilas tai huoltaja noutaa palvelupisteestä (korttimaksu 5,00 €). Koululaislipun lisäksi kortilla voi olla myös omalla kustannuksella ladattua arvoa oppilaan vapaa-ajan matkustusta varten.

3.3 Asiakastietojen käyttöoikeus ja tietosuoja

Matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteriin kerätään henkilökohtaisen matkakortin omistajista asiakastiedot ja ne lataus- ja käyttötapahtumat, joita Salon kaupunki tarvitsee hoitaessaan matkakorttijärjestelmän asiakaspalvelua ja kuluttajansuojaa.

Tiedot tallennetaan Salon kaupungin matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjä on Salon kaupunki. Tietosuojalain (1050/2018) 10§:n mukainen rekisteriseloste löytyy palvelupisteestä sekä Salon kaupungin joukkoliikenteen verkkosivuilta.

Henkilötiedot kerätään asiakkaan henkilötunnuksen perusteella väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä. Asiakkaalle näytetään/tulostetaan kerätyt tiedot korttia hankittaessa ja hänen velvollisuutenaan on tarkistaa ja hyväksyä ne oikeiksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää virheelliset tiedot korjattaviksi. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Asiakkaalla on oikeus pyytää hänestä asiakasrekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjältä. Tiedot voidaan tulostaa asiakkaalle palvelupisteessä (henkilöllisyys todistettava).

Matkakortille ja asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat kortinomistajan nimi, henkilötunnus, koti- ja asuinkunta, sukupuoli sekä käyttäjäryhmä. Ainoastaan asiakasrekisteriin tallennetaan lisäksi kortinomistajan osoite, luovutetun kortin korttinumero, vapaaehtoisina tietoina puhelinnumero sekä sähköpostiosoite sekä matkakortin lataustiedot ja käyttötietoina matkustustiedot niistä lipuista, joilla on asiakkaalle rahallista merkitystä. Viimeisimmät (enintään) 7 käyttötapahtumaa tallentuvat myös matkakortille. Matkakortilla oleva henkilökohtainen tietosisältö on aina salatussa muodossa.

Kaikki asiakastiedot nähdään ainoastaan palvelupisteessä. Asiakastiedot poistetaan heti asiakkuuden päättyessä. Palveluntarjoajien laitteet näyttävät kuljettajalle tai myyjälle vain matkakortille tallennettuja tietoja.

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot on lueteltu yksityiskohtaisesti rekisteriselosteessa. Asiakkaan yksilöintitietojen tyypillisimmät käyttötarkoitukset ovat:

• henkilökohtaisen matkakortin myynti
• asiakkaan osoitetietojen ja kuntalaisuuden muutokset
• löytyneen matkakortin omistajan tunnistaminen
• matkakortin sulkeminen katoamistapauksessa
• matkakortin lopettaminen asiakassuhteen päättyessä
• vioittuneen matkakortin vaihtaminen
• asiakkaan tunnistaminen matkakortilla olevien lippujen
palauttamistilanteissa
• virhetilanteiden selvitykset sekä asiakkaan pyynnöstä tapahtuva matkakortin lataustapahtumien ja tiettyjen käyttötapahtumien tarkistaminen.

Salon kaupungilla on oikeus käyttää keräämiään asiakastietoja sähköisessä asiakasviestinnässä ja suoramarkkinoinnissa, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Palvelupisteen henkilökunnalla, joilla on asiakastietojen päivitys-ja tarkistusoikeudet, on ehdoton vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Näillä henkilöillä on vain asiakkaan pyynnöstä oikeus käsitellä asiakastietoja ja selailla järjestelmästä tämän matkakortille tallentuneita lataustapahtumia sekä rekisteriselosteessa määritettyjä käyttötapahtumia.

3.4. Salon kaupungin joukkoliikenteen vastuun rajoitus

Salon kaupunki ei vastaa matkakortin käytöstä muissa kuin matkustukseen liittyvissä palveluissa eikä ole velvollinen korvaamaan mahdollisten muiden sopimusyritysten toimesta koitunutta vahinkoa.

3.5 Matkustus- ja matkakorttiehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Salon kaupungin joukkoliikenteen matkustus- ja matkakorttiehdot ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja voidaan muuttaa. Jos ehtojen muutos lisää kortinhaltijan- tai omistajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Salon kaupunki ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla tiedotteen palvelupisteessä ja verkkosivuillaan. Muutos tulee voimaan tiedotteessa ilmoitettuna ajankohtana.